Zaawansowane prace przy budowie biurowca Plac Zamkowy – Business with Heritage

Budowa biurowca Plac Zamkowy - Business with Heritage przebiega zgodnie z założonym przez inwestora harmonogramem. Planowane zakończenie realizacji inwestycji to I kwartał 2015 r. Wtedy do budynku będą mogli się wprowadzić pierwsi najemcy. Najbardziej zaawansowane prace prowadzone są od strony ulicy Miodowej,  gdzie wznoszona jest właśnie konstrukcja drugiego piętra budynku .

Poziom zaawansowania prac na budowie jest różny ze względu na to, że budynek w swojej konstrukcji różni się od standardowo stosowanych rozwiązań. Część budynku u zbiegu ul. Miodowej i Senatorskiej posadowiona jest na konstrukcji mostowej znajdującej się nad tunelem trasy W-Z. Została ona opracowana przez wybitnych inżynierów z polskiego oddziału firmy ARUP we współpracy ze specjalistami z Politechniki Warszawskiej w taki sposób, aby budynek nie zetknął się z tunelem trasy W-Z, a całkowity ciężar obiektu był rozłożony w jak najefektywniejszy sposób. Do tego celu użyto belek sprężonych, które mają za zadanie przenieść obciążenia budynku posadowionego w tej części na ściany szczelinowe okalające tunel trasy W-Z. Elementem niecodziennym instalacji są wykonane w belce stalowe kable, umieszczone w specjalnych tulejach, które po wylaniu belek są naciągane w miarę wznoszenia budynku (proporcjonalnie do zwiększającego się ciężaru na belkach), a tym samym sprężają konstrukcję żelbetową. Dzięki takiemu rozwiązaniu belki nie ugną się pod ciężarem budynku po jego całkowitym wykonaniu.

Inżynierowie firmy ARUP, dla których nie jest to pierwszy tak wymagający projekt, pracowali przy budowie wielu prestiżowych projektów takich jak m.in. Sydney Opera House, Centre Pompidou w Paryżu, Stadion Narodowy w Pekinie, Terminal 3 lotniska w Dubaju czy Muzeum Egiptu w Gizie.

Najbardziej zaawansowane prace budowlane prowadzone są od strony ulicy Miodowej,  gdzie wznoszona jest właśnie konstrukcja 2 piętra budynku. W tym miesiącu zamknięty został stan zero na całym obszarze inwestycji, co oznacza, że zakończono wykonywanie konstrukcji żelbetowej obiektu w zakresie kondygnacji podziemnych, łącznie ze stropami na poziomie terenu. Ponadto sfinalizowane zostało wykonywanie posadowienia budynku, konstrukcji żelbetowej w rejonie tunelu trasy W-Z.

Obecnie prowadzone są prace przy wykonywaniu konstrukcji żelbetowej kondygnacji nadziemnych – wykonywane są słupy, stropy i ściany parteru, pierwszego oraz drugiego piętra biurowca. Ich zakończenie planowane jest w IV kwartale 2014r. W tym terminie przewidziane jest także wykonanie praktycznie całej konstrukcji dachu.