Postęp prac na budowie budynku Plac Zamkowy – Business with Heritage

Budowa biurowca Plac Zamkowy – Business with Heritage jest obecnie na etapie prac elewacyjnych, instalacyjnych oraz wykończeniowych.
Na budowie prowadzone są prace przy montażu okładzin elewacyjnych, okien oraz elewacji kamiennej na poziomie parteru budynku. Ponadto montowane są okna połaciowe w dachu. Po montażu i oszkleniu okien połaciowych i lukarn wykonane zostaną końcowe obróbki blacharskie. Aktualnie montowane są platformy parkingowe w garażu podziemnym.
Prowadzone są także prace ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, centralnego ogrzewania i chłodu. Wykonywane są też instalacje elektryczne silnoprądowe w pomieszczeniach technicznych w podziemiu budynku i słaboprądowe na powierzchniach wspólnych oraz powierzchniach najmu.