Zatrzymać historię – tablica Batalionu AK „Gozdawa” uroczyście odsłonięta

W samo południe na ścianie budynku Plac Zamkowy – Business with Heritage, od strony ulicy Miodowej, została odsłonięta tablica, upamiętniająca walki powstańczego Batalionu AK „Gozdawa”. Odsłonięcie tablicy miało niezwykle uroczysty charakter. Wzięli w nim udział Powstańcy Warszawy  z Batalionu „Gozdawa”, kombatanci – żołnierze Armii Krajowej, przedstawiciele władz państwowych z wiceministrem Obrony Narodowej, Wojciechem Fałkowskim i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztofem Kwiatkowskim, rektorzy uczelni wojskowych, przedstawiciele ordynariatów polowych Wojska Polskiego, Żandarmerii, Policji
i Straży Granicznej.

W czasie Powstania Warszawskiego działka, na której znajduje się inwestycja, była obszarem walk powstańczych Batalionu AK „Gozdawa”. Tablica „Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność ojczyzny”, która upamiętniała to wydarzenie, przed rozpoczęciem budowy biurowca stała na usytuowanym na działce trawniku. Nowa tablica, o identycznej treści i wyglądzie w pełni zaakceptowanym przez kombatantów, była gotowa od dawna. Inwestor budynku Plac Zamkowy – Business with Heritage, Spółka Senatorska Investment, zobowiązał się przechować ją do czasu uroczystego odsłonięcia, którego data została wybrana zgodnie z wolą kombatantów.

„Miejsce, na którym powstał nasz budynek, kryje historię niezwykłą. Realizując ten projekt, nie mogliśmy dopuścić do tego, by fakty z przeszłości odeszły w niepamięć. Zatrzymanie takiej historii było po prostu naszym obowiązkiem”  – powiedział Maksymilian Marcinkowski – Prezes Zarządu Senatorska Investment.

Batalion im. Stefana Czarnieckiego, lub od pseudonimu dowódcy kapitana Lucjana Giżyńskiego „Gozdawa”, to oddział bojowy Armii Krajowej walczący w powstaniu warszawskim na Starym Mieście, a od września – w Śródmieściu. Batalion „Gozdawa” usytuowany był pomiędzy Zgrupowaniem Radosława od strony Żoliborza i Zgrupowaniem „Róg” od strony Krakowskiego Przedmieścia. Wzdłuż ul. Senatorskiej żołnierze „Gozdawy” toczyli wyjątkowo krwawe walki, ryglując plac Teatralny  i Miodową. Walczyli w Pałacu Blanka, kościele Sióstr Kanoniczek,
w Domu Handlowym „Krzysztof Brun i Syn” na narożniku Bielańskiej, w Banku Polskim i Pałacu Radziwiłłów na Bielańskiej, na ul. Leszno i Przejazd, razem z żołnierzami  baonów im. „Łukasińskiego” i „Chrobry I”.

Żołnierze batalionu wsławili się udziałem w jedynej podczas powstania defiladzie wojsk powstańczych na ulicy Długiej. Odbyła się ona 6 sierpnia, w rocznicę wymarszu Pierwszej Kompani Kadrowej.

31 sierpnia podjęto nieudaną próbę przebicia do Śródmieścia. 1 września rozpoczęto ewakuację kanałami ze Starego Miasta do północnego Śródmieścia, gdzie toczono ciężkie i krwawe walki.
Do momentu kapitulacji powstania poległo 60% żołnierzy.