Plac Zamkowy – Business with Heritage z certyfikatem BREEAM Very Good

Budynek Plac Zamkowy – Business with Heritage, otrzymał certyfikat BREEAM z oceną Very Good, przyznany przez Building Research Establishment Global. Podstawą przyznania certyfikatu, był audyt oraz raport przygotowany przez licencjonowanego asesora.

Przy ocenie audytorów branych jest pod uwagę wiele zagadnień charakteryzujących budynek, a w szczególności: jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczna, dostępność środków transportu miejskiego, użyte materiały budowlane, zarządzanie eksploatacją budynku, gospodarką wodną i odpadami. Uzyskanie przez budynek certyfikatu BREEAM na poziomie Very Good – poza gwarancją przyjazności ekologicznej, znacznie podnosi prestiż obiektu i oznacza dla najemców komfortowe warunki pracy oraz wymierne korzyści ekonomiczne. Według badań Unii Europejskiej liczba zwolnień lekarskich u osób pracujących w “zielonych biurowcach” spada o 25-55%, zaś oszczędności w zużyciu energii elektrycznej sięgają aż 30% w stosunku do budynków wykonanych w tradycyjnych technologiach.

Przyznanie certyfikatu BREEAM, to wielkie wyróżnienie, a proekologiczne rozwiązania zastosowane w budynku są szczególnie ważne np. w obliczu obecnego problemu z jakością powietrza w stolicy. W budynku zadbano zarówno o jakość, jak i o ilość świeżego powietrza, którego jest o połowę więcej, niż wymagają tego polskie przepisy. Zastosowane technologie przynoszą najemcom realne oszczędności i sprawiają, że Plac Zamkowy – Business with Heritage w pełni zasługuje na miano „zielonego budynku”.

BREEAM New Construction to wielokryterialny system oceny jakości nowych budynków, stosowany      w Europie i na świecie, przez inwestorów oraz deweloperów. Przyznanie certyfikatu jest traktowane, jako wyraz uznania i symbol najwyższej jakości audytowanego budynku.

BREEAM Certyfication